Danışmanlık Görevleri

 1. Tamamlanmış Tezler
  1. Yüksek Lisans
   1. Tirzad Gulbabazade: Yakacık (Ankara) bölgesi Liyas konglomeralarının sedimantolojik özellikleri, 1986-1988, A.U.Fen Bilimleri Enst., Ankara
   2. Levent Karadenizli: Pozantı yöresi Neojen-Kuvaterner tortullarının incelenmesi (1987-1989), A.U.Fen Bil. Enst., Ankara.
   3. Sadık Şener: Tatvan (Van) bölgesinin jeolojisi. 1990-1992, A.U.Fen Bil. Enst., Ankara
   4. Özden İleri: Akşehir Gölü güncel tortullarının incelenmesi (1991-1993),
   5. Noureddin Suliman: Manyas gölünün sedimantolojik incelemesi (1996-1997)
   6. Cenk Erkmen: Çardak (Çanakkale Boğazı) kıyı kum dilinin tortul özellikleri (1997-1999) A.U.Fen Bil.Enst., Ankara
   7. Emine Arzu Çelik: Güney Marmara kıyıları denizel kuvaterner tortullarının sedimantolojisi: 1996- 1999, A.U.Fen Bil.Enst., Ankara
   8. Ediz kırman (2000-2002) Marmara Denizi güneyindeki Holosen tortullarının sedimantolojisi ve tsunami araştırmaları. A.U.Fen Bil. Enstitüsü
   9. Arzu Gül (2000-2002) Ankara kuzeyindeki karasal Tersiyer tortullarının sedimantolojisi ve biyostratigrafisi. A.U. Fen Bil. Enst., Ankara
   10. Özlem Toprak (2001-2003): Manyas Gölü tortullarında ağır metal ve organik madde dağılımı. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze, Kocaeli.
   11. Ahmet Doğan (2002-2004) Sakarya Havzası Holosen tortullarının sedimantolojisi, A.Ü. Fen Bil. Enst., Ankara
   12. Nurten Mercan (2006-2009) Ankara kuzeyi ve batısındaki jeositler ve jeolojik miras unsurlarının araştırılması. A.Ü. Fen Bil. Enst., 123 s., Ankara.
   13. Fatih Uysal (2007-2009) Eşen-Ören vadisi (Muğla) Kuvaterner tortullarının stratigrafisi ve sedimantolojisi. A.Ü. Fen Bil. Enst., 69 s, Ankara.
   14. Mehmet Çobankaya (2007-2010). Hekimhan (Malatya) yöresi Oligosen istifinin sedimantolojisi.
   15. Mohammed Tariq Ismael (2007-2009). Işıklı Göl (Çivril, Denizli) tortullarının sedimantolojik incelemesi. A.Ü. Fen Bil. Enst., 80 s., Ankara.
   16. Zeynep Ergun (2011-2013) Manyas Gölü tortullarının organik madde kapsamı ve yorumu. A.Ü. Fen Bil. Enst.
   17. Özgür Yedek (2019): Mogan Gölü (Ankara) Güneyinde Biriken Gölsel Tortulların İncelenmesi.
  2. Doktora
   1. Ali İhsan Gevrek: Aksaray doğusu, Ihlara-Derinkuyu yöresindeki volkanoklastiklerin Sedimantolojisi (1990-1997). A.Ü.Fen Bil. Enst., Ankara.
   2. Tirzad Gulbabazade: Anzelli gölü (Kuzey Iran) civarı Kuvaterner tortullarının incelemesi (1990-1997), A.U.Fen Bil.Enst., Ankara.
   3. Levent Karadenizli: Çankırı-Çorum Havzası Orta Eosen-Erken Miyosen tortullarının sedimantolojisi (1992-1999), A.U.Fen Bil.Enst., Ankara
   4. Mümtaz Kibar: Tuzla Gölü (Sarıoğlan-Kayseri) güncel tortullarının incelenmesi (1992-1999), A.U.Fen Bil.Enst., Ankara
   5. Özden İleri: Eber Gölü (Afyon) güncel tortullarının sedimantolojisi (1994-20021), A.U.Fen Bil.Enst., Ankara
   6. Mehmet Cihat Alçiçek: Acıpayam-Çameli Neojen Havzasının sedimantolojisi ve jeolojik evrimi (1998-2001), A.U.Fen Bil.Enst., Ankara
   7. Sonay Boyraz: Denizli yöresi (Çal, Çivril, Baklan) eski topraklarının sedimantolojisi (2006-2012), A.Ü. Fen Bil. Enst., Ankara.
   8. Alper Gürbüz: Tuz Gölü havzasının Pliyo-Kuvaterner’deki tektonosedimanter evrimi (2007-2012), A.Ü. Fen Bil. Enst., Ankara.
   9. Hilal Dokuz: Kırşehir masifi kuzeyindeki oligosen istiflerinin sedimantolojisi (2013-2019), A.Ü. Fen Bil. Enst., Ankara.
 2. Devam Eden Tezler
  1. Yüksek Lisans
   1. Özer Barış Erdem (2008, 2012- ): Tez aşamasında (Beydağları Milli Parkının jeositleri).
   2. Oğuz Öney (2010- ): Büyük Menderes grabeni kuzey kenarındaki alüvyon yelpazelerinin morfometrileri.
  2. Doktora
   1. Saliha Dündar (2008- ):  Akdeniz kıyılarında denizel Pliyosen ve Kuvaterner tortullarının sedimantolojisi
   2. Songül Yıldız (2006-..): Trakya bölgesinde denizel Pliyosen ve Kuvaterner tortullarının sedimantolojisi.
   3. Yasemin Geze Kalanyuva (2011- ): tez aşamasında
   4. Aysen Özgüneylioğlu (2012- ): tez aşamasında
   5. Zeynep Ergun (2013- ): tez aşamasında