Nizamettin KAZANCI

Adres: Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dögol Caddesi 06100 Tandoğan/ANKARA

Telefon: 0 312 203 33 73

Fax: 0 312 215 04 87

E-Posta nkazanci@ankara.edu.tr

Ankara Üniversitesi Jeoloji MühendisliğiKuvaterner Araştırma GrubuKızılcahamam - Çamlıdere JeoparkıJeolojik Mirası Koruma Derneği